• English
  • Tiếng Việt

Camic Việt Nam

Camic Việt Nam là nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm kĩ thuật phục vụ các công đoạn sản xuất của nhà máy sản xuất thực phẩm và đồ uống và các ngành khác.