• English
  • Tiếng Việt

Keo dán nhãn, dán hộp carton

Các nhà sản xuất thương phải vật lộn với phương thức và chất lượng keo dán nhãn, dán hộp carton 1 thời gian. Thông thường nguyên nhân là do thời tiết, các loại vật liệu nhãn, bao bì khác nhau. Chỉ Có một giải pháp đem lại sự an tâm đó chính là sự nghiên cứu tìm tòi và phát triên sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của khách hàng

  • Cung cấp keo dán tổng hợp
  • Cung cấp keo dán bán tổng hợp
  • Cung cấp keo dán casein
  • Keo dán gia nhiệt nóng chảy EVA, Olefin