• English
 • Tiếng Việt

Dinh dưỡng

Chúng tôi cung cấp một giải pháp hoàn thiện cho dinh dưỡng bao gồm các loại vitamin đơn, hỗn hợp vitamin được phối trộn với nhau theo yêu cầu của khách hàng. Các chủng vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa và giúp tăng cường hệ miễn dịch ( probiotics).

Vitamins

 • Vitamin A (Palmitate, Acetate, and beta-Carotene)
 • Vitamin B1 (Thiamin or Thiamine Mononitrate)
 • Vitamin B2 (Riboflavin)
 • Vitamin B3 (Niacin or Niacinamide)
 • Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate)
 • Vitamin B6 (Pyridoxine HCL)
 • Vitamin B9 (Folic Acid)
 • Vitamin B12 (Cyanocobalamine)
 • Vitamin C (Ascorbic Acid or Sodium Ascorbate)
 • Vitamin D2 (Ergocalciferol)
 • Vitamin D3 (Cholecalciferol)
 • Vitamin E (Tocopherol Acetate)
 • Vitamin K1 (Phylloquinone)
 • Biotin
 • Choline Bitartarate
 • Inositol

Minerals

 • Calcium (Carbonate, Phosphate, Lactate, or Gluconate)
 • Copper (Sulphate or Gluconate)
 • Fluoride (Calcium or Sodium)
 • lodine (Potassium lodide or Potassium Iodate)
 • Iron (Multiple forms)
 • Magnesium (Oxide, Sulphate, or Gluconate)
 • Manganese Sulphate
 • Phosphorus
 • Potassium (Chloride, Citrate, or Phosphate)
 • Selenium (Sodium Selenite)
 • Sodium Chloride
 • Zinc (Oxide, Sulphate or Gluconate)

 

 

Amino Acids

 • L-Lysine
 • L-Taurine
 • Glucuronolactone
 • L-Methionine

Probiotic - Các chủng vi khuẩn có lợi cho sức khỏe của con người

 • Lactobacillus bacteria
 • Bifido bacteria