• English
  • Tiếng Việt

Chất tẩy rửa khử trùng cho nghành chế biến thực phẩm

Công nghiệp chế biến thực phẩm cần phải tẩy rửa và khử trùng để đảm bảo ATTP. Chúng tôi tập trung vào chất tẩy rửa cho nghành CN thực phẩm đặc biệt trong CN sản xuất bia

  • Chât tẩy rửa cho nghành đồ uống
  • Chất tẩy rửa cho nghành sữa
  • Chất tẩy rửa cho nghành nước ép trái cây
  • Chất tẩy rửa cho bếp công nghiệp